FÖRETAGSHÄLSA

Vi erbjuder hälsoundersökningar till företag och privatpersoner. Vi skräddarsyr vad som ska ingå i hälsoundersökningen utifrån företagets/privatpersoners behov och önskemål. Vi utför syn, hörselundersökningar, EKG, arbets-EKG, andningsprov och provtagningar mm. Kontakta oss för ytterligare information och prisuppgift.